Munkhyttan 2021

Vandring i Munkhyttans naturreservat en dag i maj 2021.